Polityka prywatności

Polityka Prywatności Konferencji „AML Kongres”

§ 1

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu Konferencji „Kongres AML”, zamieszczonego na stronie internetowej www.amlkongres.pl.

Wszystkie zwroty wykorzystane w niniejszej Polityce Prywatności, mają znaczenie tożsame z przyjętym w Regulaminie Konferencji „Kongres AML”.

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z formularza rejestracyjnego do udziału w Wydarzeniu.

§ 2

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Filipiak Babicz Legal sp. k., ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań, NIP 7792405152, Regon 302061657.

§ 3

Dane osobowe Uczestników Wydarzenia podlegają ochronie zgodnie z zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Jednocześnie, Organizator zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.

Dane Osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie i w zakresie ujętym w treści zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celach określonych Regulaminem Konferencji „AML Kongres”.

Organizator przetwarza informacje dobrowolnie udostępnione przez Uczestnika po wyrażeniu przez niego stosownej zgody i oświadczeniu, że zapoznał się z brzmieniem Polityki prywatności i zaakceptował Regulamin Wydarzenia.

§ 4

Strona wydarzenia pozyskuje informacje o użytkownikach, w tym Uczestnikach i ich zachowaniach poprzez informacje wprowadzone do formularzy dobrowolnie przez „Uczestników” i gromadzenie plików „cookies”.

§ 5

Uczestnik przekazuje Organizatorowi dane osobowe takie jak:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres e-mail,
 3. numer telefonu,
 4. afiliacja i zajmowane stanowisko.

Udostępnienie danych jest konieczne do świadczenia usługi a brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia Administratorowi świadczenie usługi.

Dane osobowe gromadzone przez Administratora mają na celu:

 1. dokonanie rejestracji Uczestnika celem udziału w Wydarzeniu;
 2. przekazywanie Uczestnikowi informacji o Wydarzeniu i jego sprawne przeprowadzenie;
 3. przesyłanie przez Administratora (za uprzednią zgodą) wiadomości zawierających informacje handlowe i marketingowe;
 4. a także celów związanych z organizacją Wydarzenia, wskazanych w Regulaminie Konferencji „Kongres AML”.

§ 6

Uczestnikowi, którego dane podlegają przetwarzaniu, przysługuje prawo do:

 1. przenoszenia danych i sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.
 2. dostępu do udostępnionych danych, w tym do ich wglądu i nanoszenia poprawek;
 3. komunikacji z Organizatorem i przekazywania przez niego informacji na temat udostępnionych danych, w tym na temat celów przetwarzania danych, kategorii danych osobowych, odbiorców lub kategorii odbiorców, którym zostały udostępnione dane oraz planowanego okresu przechowywania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 4. żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania;

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@amlkongres.pl.

W celu usunięcia danych, wniesienia sprzeciwy lub realizacji innego prawa, należy skontaktować się drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@amlkongres.pl.

§ 7

Serwis wydarzenia wykorzystuje pliki cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki.

Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie oraz lokalizacji.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Pliki cookies stosowane są w celu zagwarantowania najwyższego standardu wygody serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz organizatorów wydarzenia w celu optymalizacji działań.

Uczestnik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

§ 8

Organizator jest uprawniony do zmiany Polityki Prywatności Wydarzenia.

Informacja o zmianie Polityki Prywatności umieszczona zostanie na stronie internetowej Wydarzenia –  w sposób widoczny i zrozumiały.  W przypadku nieakceptowania zmian, Uczestnik powinien niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora, przesyłając informację o braku akceptacji zmian na adres: kontakt@amlkongres.pl.

§ 9

Na stronie internetowej, mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Strony te działają niezależnie od strony internetowej Wydarzenia i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Użytkownik powinien zapoznać się we własnym zakresie.